Puurmani Soojus HD

HD juhised pakkujale

Lisa 1-1

Lisa 2 leping 1-1

Lisa 3 tehniline kirjeldus loendid 2-1

Lisa 4 garantiikiri

Lisa 5 netokäive

Puurmani plaan Üld1

Puurmani plaan Üld2

Puurmani aksonom Üld3

Puurmani Katlamaja HD seletuskiri puiduhake

Puurmani Katlamaja HD tehniline ülesanne